Podle zkušeností z posledních desítek let se konopí řadí mezi ideální ekologické rostliny. Představuje alternativní zdroj přírodních surovin i energie (biomasy). Vlastnosti, které z něj dělají nejvýznamnější prvek proměny hospodaření společnosti směrem k trvale udržitelnému způsobu života:

Efektivně hospodaří se sluneční energií. Za relativně krátkou dobu (cca 120 dní) vyprodukuje na 1 hektaru orné půdy až 12 t různorodé biomasy. To je čtyřnásobek nárůstu bukového lesa. Vysoké rostliny s širokými listy přitom rychle tvoří tzv. zápoj, jehož stín bezpečně potlačí růst plevelů na pozemku. Kořeny dokážou z půdy odčerpat kromě živin také řadu nežádoucích znečišťujících složek, například i těžkých kovů a pesticidních krust. Studie ing. Petříkové ze Sdružení pro českou biomasu (BIOM CZ) prokazuje rekultivační schopnosti konopí a jeho vysokou přizpůsobivost zhoršeným podmínkám (stabilní výnosy na hnědouhelných výsypkách). Dobře vyvinutý kořenový systém plní také protierozní funkci a poskytuje vhodné prostředí žížalám. Opadávání listů v závěrečných fázích růstu dodává zpět do půdy velké množství cenných živin a zabraňuje tak vyčerpání půdy. Konopí lze díky tomu pěstovat až 7 let na jednom místě. Díky výše uvedeným vlastnostem je konopí prvotřídní rostlinou pro ekologické zemědělství, jejíž pěstování nejen že nevyžaduje herbicidní a pesticidní postřiky, ale dokonce eliminuje negativní důsledky použití chemických prostředků. Nejvhodnější však je zapojení konopí do systému rotace plodin. Některé z látek obsažených v konopném stonku, listech a květech totiž prokazatelně chrání nejen samotné konopí, ale i další rostliny před nemocemi a škůdci (např. brambory před plísní atp.).

Samostatnou kapitolou je následné zpracování konopí na výše jmenované suroviny a konečné výrobky. Oproti výrobě z konvenčních materiálů je výroba z konopných surovin šetrnější k životnímu prostředí a splňuje bezezbytku požadavky kladené na trvale udržitelnou produkci. Získané výrobky se vyznačují vysokou trvanlivostí na jedné a 100% biodegrabilitou na druhé straně. Například konopná látka, utkaná z těch nejdelších a nejpevnějších vláken v rostlinné říši, sloužila dlouhá staletí k uskladnění potravin, které v ní vydržely dlouho čerstvé a chráněné před plísní. Oděvy z konopných vláken dnes slouží alergikům, jejichž citlivá pokožka ji dobře snáší. Starověcí Číňané vyráběli jeden z prvních (a zároveň nejkvalitnějších) papírů na světě recyklací textilu z konopí. Dnes se pro výrobu papíru používá dřevo a z konopí spíše pazdeří, které vzniká při zpracování stonku na vlákno. Pazdeří se uplatňuje v tradičním hospodářství – je jedinečnou podestýlkou pod hospodářská zvířata, zvláště koně (vykazuje až 7x vyšší savost než sláma, chrání před chorobami kopyt), získaná směs i čisté pazdeří slisované do pelet či briket poskytuje komfortní palivo pro biokotle s vysokou výhřevností (cca 17 GJ/t pazdeří). V současné době je pazdeří důležité pro výrobu stavebních materiálů (hempcrete – „konopný beton“, dřevotřískové desky z pazdeří, nejnověji „konopné dřevo“ a podlahy). Po chemické úpravě (pyrolýze) lze z pazdeří získat celou řadu důležitých průmyslových surovin, např. etanol, metan, pyrolitický olej, asfalt či dehet. Vedle surovin ze stonku dává hektar konopí také přes půl tuny semene, které svou lahodnou oříškovou chutí a unikátním složením (9 nenasycených mastných kyselin v harmonickém poměru, vitamíny, minerály…) předčí všechny konkurenty včetně sojových bobů. Jedna hrst konopného semene prý pokryje denní výživovou potřebu dospělého člověka. Z konopného semene se lisováním získá kvalitní panenský olej pro použití ve studené kuchyni či zdravotní kosmetice (léčí lupénku a další dermatologické potíže). Zbytky po lisování oleje, tzv. pokrutiny, jsou vhodným doplňkem stravy domácích, hospodářských i volně žijících zvířat. Konopné semínko (semenec) je základem zdravé výživy všech vyšších živočišných druhů od člověka po ryby.

Technické odrůdy konopí proto představují jeden z nejperspektivnějších rostlinných zdrojů, s jehož pomocí v absolutním souladu s principy trvale udržitelného rozvoje či života (lokální, obnovitelný zdroj, bezodpadové hospodářství, komplexnost) dokáže lidstvo komfortním způsobem uspokojovat své materiální potřeby bez negativního, ba naopak s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Konopí představuje příležitost pro vyřešení globální ekologické a civilizační krize.

autor textu: Michal Ruman (redakce: Jan Vít)