Zapsaný spolek (občanské sdružení) KONOPA je nestátní nezisková ekologická osvětová organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí jako užitkové rostlině. Provoz spolku ve svém volném čase zajišťuje dvanáct základních – „aktivních členů“ (dobrovolníků) a několik externích spolupracovníků. V Konopa.Klubu je organizováno kolem stovky „pasivních členů“ a hlásí se k ní množství přátel a sympatizantů všech věkových kategorií.

Společným zájmem členů Konopy je obnova pěstování, hospodářského zhodnocování, tecnického, potravinářského i léčebného využívání jedné z nejstarších kulturních plodin za účelem zlepšení životních podmínek člověka na místní, regionální, národní i světové úrovni, současně i postupné obnově a zlepšování stavu životního prostředí.

Konopa z.s. se v žádném případě nezabývá konopnými produkty, které by bylo možné považovat za omamné a psychotropní látky, pěstováním nebo zpracováním tzv. lékařského konopí ani nepodporuje šíření omamných drog.