Přihlašuji se za člena Konopa.Klubu. Členství trvá 1 kalendářní rok od zápisu uchazeče do adresáře spolku, který se automaticky provádí po splnění základních podmínek pro přijetí. Po uplynutí jednoho roku je možné členství prodloužit bez nového vyplňování přihlašovacího formuláře, nebo se ucházet o zapsání do seznamu aktivních členů Konopy z.s.
Souhlasím se stanovami z.s. Konopa a mám v úmyslu se jimi řídit.
Beru na vědomí pravidla zacházení s osobními údaji jak jsou uvedena na www.konopa.cz. Souhlasím s tím, že moje adresa a e-mail budou po dobu trvání mého členství v klubu vedeny v adresáři spolku. Elektronické pozvánky, zprávy a oznámení z centra spolku mohou přicházet i po ukončení členství v klubu až 2 měsíce po ukončení následného ročníku Akce 100 kytek.

Na tuto adresu budeme několikrát do roka posílat Občasník, popřípadě jiné pozvánky a zprávy spolku.
Co očekáváte od členství v Konopa.Klubu, jak se chcete zapojit do činnosti spolku apod.