Přihlašuji se za člena Konopa.Klubu a beru na vědomí podmínky členství:

Členství v klubu trvá 1 kalendářní rok od zápisu uchazeče do adresáře spolku.

Zápis se provádí automaticky po vyjádření souhlasu se základními podmínkami:
Souhlasím se stanovami z.s. Konopa a mám v úmyslu se jimi řídit. Chci se účastnit akcí klubu, přispívat k jejich realizaci podle svých zájmů, schopností a možností.
Beru na vědomí pravidla zacházení s osobními údaji jak jsou uvedena na www.konopa.cz. Souhlasím s tím, že moje adresa a e-mail budou po dobu členství v klubu a až 2 měsíce po ukončení následujícího ročníku Akce 100 kytek vedeny v interním adresáři spolku.

Na tuto adresu budeme několikrát do roka posílat Občasník, popřípadě jiné pozvánky a zprávy spolku.
Co očekáváte od členství v Konopa.Klubu, jak se chcete zapojit do činnosti spolku apod.